Vlaanderen wil greep krijgen op kattenpopulatie

Als het van de raad van dierenwelzijn afhangt, zal wie een kat in huis haalt in de toekomst
zelf moeten zorgen dat het dier gesteriliseerd wordt voor het 5 maanden oud is. Alleen
kwekers zouden dan nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Dat zijn enkele
elementen uit een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dierenminister Ben
Weyts onderschrijft de wens om naar een verplichte sterilisatie te gaan. Hij werkt concrete
voorstellen uit en waarmee hij dan naar de Vlaamse Regering trekt. Weyts: “Er worden
teveel katten geboren en vaak eindigen die als zwerfkatten die voor overlast zorgen. Dat wil
ik een halt toe roepen. Niet alleen voor de overlast maar vooral voor het welzijn van de
katten zelf.” Jaarlijks worden nog steeds duizenden katten geëuthanaseerd.


Er worden in Vlaanderen te veel katten geboren en dat betekent jammer genoeg dat te veel
dieren vroeg of laat op straat belanden. Dat is verre van diervriendelijk en zorgt voor overlast.
Daarenboven worden jaarlijks nog steeds duizenden katten geëuthanaseerd. Vlaams
Dierenminister Ben Weyts vroeg daarom een advies aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
– een officieel adviesorgaan waarin alle partners van het dierenwelzijnsbeleid
vertegenwoordigd zijn (dierenbeschermers, dierenartsen, verkopers, kwekers, specialisten,
…). Dat advies is nu klaar.


De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt nu voor om alle katten te steriliseren en
tegelijkertijd te registreren. Op die manier wordt de ongecontroleerde aangroei van de
kattenpopulatie en bijkomende overlast gestopt.
De Raad stelt voor elke kat te steriliseren nog voor die 5 maanden oud is. De eigenaars van de
katten moeten er zelf voor zorgen dat de sterilisatie uitgevoerd wordt. Vandaag is het zo dat
katten gesteriliseerd worden door de persoon of de organisatie die hen verkoopt of weggeeft.
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn wil de baasjes nu zelf responsabiliseren door ze op die
manier al vroeg in contact te laten komen met de dierenarts zodat ze er later ook sneller
naartoe gaan met een ziek dier.


Wie mag er dan nog wel kweken met katten? Enerzijds de erkende kwekers en anderzijds is
het de bedoeling dat er een regeling wordt uitgewerkt, waarbij waardoor particulieren alsnog
wordt toegestaan om een nestje te kweken.
Minister Weyts onderschrijft de voorstellen en ambitie van de Vlaamse Raad voor
Dierenwelzijn. Hij werkt nu concrete voorstellen uit en trekt er daarna mee naar de Vlaamse
Regering. Weyts: “Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. Dat is niet alleen goed voor
dierenwelzijn maar voorkomt ook nog eens overlast.”


 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant