informatie over de ziekte van Newcastle en Aviaire influenza

Ziekte van Newcastle

De Franse overheid heeft een besmetting met de ziekte van Newcastle (ND, pseudovogelgriep) vastgesteld in de gemeente Orchies, Département du Nord. Het betreft een bedrijf met zo’n 9.000 vleesduiven. De bron van besmetting is nog niet duidelijk.

De aanpak bij ND is gelijkaardig aan vogelgriep:

-          De dieren van het bedrijf zijn gisteren gedood.

-          Rond de besmetting zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In de zones zijn een vervoerverbod en verzamelverbod voor pluimvee en vogels en een reeks andere maatregelen voor de pluimveesector van kracht.

Een klein stukje van de 10 km-zone valt in België, meer bepaald in de gemeenten Brunehaut et Rumes in de provincie Henegouwen. Jullie vinden de precieze afbakening op onze website:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/

 

Aangezien er geen professionele bedrijven gelegen zijn in dit Belgische stukje zone, beperken de maatregelen zich bij ons tot een algemeen vervoersverbod voor pluimvee (uitgezonderd de doorvoer doorheen de zone) en een verzamelverbod voor pluimvee en vogels.

Ik verzoek jullie om in de contacten met het betrokken departement in Frankrijk de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en zoals steeds de bioveiligheid streng te respecteren. Ons pluimvee zou door de verplichte vaccinatie weliswaar beschermd moeten zijn, maar een vaccinatie kan mogelijk onvoldoende beschermen en het ND-virus verspreidt zich zoals vogelgriep erg snel.

 

Vogelgriep

De besmettingen in Nederland beperken zich voorlopig tot het gebied in en rond Biddinghuizen. Daar zijn bovenop het besmette eendenbedrijf ook besmettingen met hetzelfde hoogpathogene H5N6-virus vastgesteld bij wilde zwanen en op een kinderboerderij. Dit alles wijst duidelijk op de aanwezigheid van het virus in wilde vogels.

Dezelfde raadgevingen als bij ND zijn belangrijk, nl. voorzichtigheid en een goede bioveiligheid in alle contacten binnen de sector. Ik herhaal ook nog eens dat voor het getroffen gebied rond Biddinghuizen de 4 dagenregel van kracht is.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant