Fipronil: boodschap aan de sector

Zoals aangekondigd op het overleg met de sector op 01.08.17, heeft het Agentschap op elk legbedrijf, dat niet in het kader van het gerechtelijk onderzoek geblokkeerd was, monsters genomen van elke stal dieren in productie.

Deze monitoring is ondertussen uitgevoerd. De analyseresultaten worden kortelings afgerond.

In combinatie met de analyses, die uitgevoerd zijn op de geblokkeerde bedrijven, kan gesteld worden dat er van de Belgische legkippen, die momenteel in productie zijn, geen gecontamineerde eieren meer op de markt komen.

 

Het is nu aan de sector en elke individuele operator om het nodige te doen om deze garantie te blijven geven voor de toekomstige productie.

 

Concreet:

-          mogen legpoeljen en jonge opfokmoederdieren enkel in legproductie genomen worden, indien door analyses aangetoond is dat zij niet gecontamineerd zijn met fipronil;

-          mogen legdieren, die momenteel in rui zijn, enkel opnieuw in productie genomen worden, indien door analyses aangetoond is dat zij niet gecontamineerd zijn met fipronil;

-          mag er van de vermeerderingsbedrijven enkel nevenstroom (2de keus eieren) naar de brekerij gaan, indien door analyses aangetoond is dat de eieren niet gecontamineerd zijn met fipronil.

 

Ook de brekerijen en producenten van eiproducten dienen op hun niveau het nodige te doen om deze garanties te geven. Ik denk in het bijzonder aan de aanvoer uit het buitenland.

 

Elke monsterneming, die in dit kader van deze instructie uitgevoerd wordt, moet representatief zijn voor het betrokken lot.

 

Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen en het nodige te doen om deze instructies strikt op te volgen.

 

Waar dit niet gebeurt, zullen uiteraard de gepaste sancties volgen.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant