CatID

Geachte dokter, geachte dierenarts,

Sinds de start van CatID hebben we verscheidene vragen gekregen. Daarom geven we u nog een
korte toelichting over wat dan juist de wettelijke verplichtingen zijn en welke stappen er vrijwillig
ondernomen kunnen worden met betrekking tot registratie in CatID.

A. Wettelijke verplichtingen

1. Sinds 1 november 2017 bestaat er één enkele officiële databank voor de katten in
België en dat is CatID. Het gaat om een overeenkomst tussen de drie gewesten, naar
het voorbeeld van DogID voor de hondenregistratie.

2. Sinds 1 november 2017 moet iedere nieuwe registratie van een kat in CatID
gebeuren voor de leeftijd van 12 weken. Als een kat alleen geregistreerd wordt in
een private databank, maar niet in CatID, dan is dit wettelijk niet in orde, met
mogelijke sancties voor de dierenarts en de verantwoordelijke van het dier.

3. Bovendien, moet elke verantwoordelijke die een kat wil verhandelen (op de markt
aanbieden, te koop stellen, behouden, aankopen, vervoeren, verkopen, omruilen,
weggeven tegen vergoeding of kosteloos) verplicht overgaan tot de registratie van
de kat in de officiële databank ongeacht de leeftijd van de kat.

4. Katten die voor 1 november 2017 reeds in een private databank geregistreerd
waren, zijn in orde met de wetgeving. Als de kat echter een nieuwe
verantwoordelijke krijgt, dan moet er wel een registratie in CatID gebeuren (zie vorig
punt).

B. Vrijwillige registratie

Vanaf 15 februari 2018 en tot 15 februari 2019 zal het mogelijk zijn om katten die voor 1
november 2017 al in privé-databanken geregistreerd werden, gratis te registreren in CatID. De
kosten voor registratie in CatID (2,904 euro, incl. BTW) worden dan niet aangerekend. De
voorwaarde is wel dat de private databanken vooraf de betrokken chipnummers aan CatID
hebben meegedeeld.
Tijdens de registratie, na het ingeven van het chipnummer en voor zover dit doorgegeven werd,
zal een bericht verschijnen om u te melden dat er geen registratietoken zal aangerekend worden
voor deze verrichting.

C. Voordelen van CatID

• De databank CatID is de ENIGE wettelijke databank opgericht door en voor de drie
gewesten van België.

• De prijs voor de registratie is zo laag mogelijk gehouden (2,904 EUR BTW inclusief)
en is éénmalig per kat. Voor toekomstige wijzigingen voor hetzelfde dier moet niet
extra betaald worden.

• De databank werkt volledig digitaal:
o u kan op eender welk moment de databank raadplegen of gegevens
invoeren (dag en nacht en alle dagen van het jaar) zodat u tijd en
verzendingskosten bespaart;
o de verantwoordelijke kan elke verdwijning onmiddellijk zelf in de databank
melden, wat tijd bespaart;
o na registratie kan de dierenarts een “bewijs van registratie” afdrukken en
onmiddellijk meegeven aan de verantwoordelijke van het dier.

• De databank bevat een officiële lijst van kattenrassen. Deze lijst is opgemaakt door
de drie gewesten en wordt door hen geactualiseerd.

• Een verandering van eigenaar kan u onmiddellijk in de databank invoeren met de
eID-kaart van de nieuwe eigenaar. U voldoet daarmee aan alle verplichtingen.

• CatID is nu bij EuroPetNet aangesloten. U kan onmiddellijk nagaan in welke Europese
databank een kat geregistreerd is, zoals dat voor honden nu reeds het geval is. Om
technische redenen zullen de CatID-gegevens pas vanaf 15 februari 2018 op
Europtnet zichtbaar zijn.

• Indien u vragen hebt over het gebruik van de online databank kan u de antwoorden
hierop terugvinden bij de veelgestelde vragen (FAQ) op de website: www.catid.be

• De helpdesk van CatID staat eveneens ter uwer beschikking van 8.00u tot 20.00u.
Tel.: 02/333.49.94 - info@catid.be

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant