SARS-CoV-2 bij katten?

Sinds de uitbraak van de SARS-CoV-2 bij de mens heerst er ongerustheid dat kleine huisdieren eveneens geïnfecteerd kunnen worden. Enkele veldbeschrijvingen van verdachte gevallen zijn jullie zeker niet ontgaan. Een recent artikel van de Harbin University toonde aan dat katten inderdaad gevoelig zijn voor SARS-CoV-2. We moeten de resultaten wel met enige voorzichtigheid interpreteren. Er is vooralsnog geen duidelijk bewijs dat SARS-CoV-2 efficiënt zou kunnen spreiden bij kleine huisdieren onder natuurlijke omstandigheden. We volgen de situatie echter nauwgezet mee op en willen de dierenartsen hierbij ondersteunen.

Hoe kunnen we jou als dierenarts helpen?

Heb je een patiënt met vermoeden van ernstige, acute respiratoire of spijsverteringsproblemen, dan kunnen we dit virologisch onderzoeken. Het Laboratorium Virologie van de Universiteit Gent wil de situatie namelijk goed opvolgen door middel van virologisch en serologisch onderzoek. We gaan hierbij zo breed mogelijk zoeken (niet alleen SARS-CoV-2).

Virologisch onderzoek

Recent werd de PathoSense test ontwikkeld,

waarmee ALLE virussen (gekende en nieuwe) met één analyse kunnen opgespoord worden en zonder dat u hiervoor een voorafgaande selectie moet maken. We maken hiervoor gebruik van revolutionaire DNA/RNA sequeneringstechnologie en detecteren infectieuze viruspartikels (geen vrij DNA/RNA). Het resultaat is een semi-kwantitatief overzicht van gedetecteerde virussen met een beknopte interpretatie.

Serologisch onderzoek

Na het lanceren van een serologische test bij dierenartsen, bieden we nu ook de mogelijkheid om katten serologisch te testen voor Covid-19. Hiermee kunnen we zien of katten antistoffen opbouwen tegen het SARSCoV-2.

Hoe kan je te werk gaan?

1° De kat heeft een paar weken geleden problemen gehad. Hierbij is één staal voldoende. Zo kan je aantonen dat de kat een SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Je kan hierbij enkel een associatie leggen.

2° Je neemt gepaarde sera. Een eerste staal op het moment van de acute problemen. Een tweede staal drie weken later. Een seroconversie toont aan dat SARS-CoV-2 betrokken is bij de problemen die je gezien hebt.

We streven ernaar om stalen die toekomen voor donderdagmiddag aan het einde van de week te rapporteren. De doorlooptijd kan echter wijzigen al naargelang het aantal stalen die toekomen.

Wat kosten deze onderzoeken?

Het virologisch onderzoek wordt aangeboden aan de prijs van € 99 per staal excl BTW (excl. transportkosten) per dier. De werkelijke kostprijs is 200€, maar dit onderzoek wordt financieel gesteund door het Laboratorium Virologie en het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent. Het serologisch onderzoek wordt aangeboden aan de prijs van € 15 per staal excl BTW (excl. transportkosten) per dier.

Hoe neem ik de juiste stalen?

Wat doe ik met een levend dier met respiratoire klachten?

A. Virologisch onderzoek

o Gebruik één droge wisser om achtereenvolgens de neus en de farynx te bemonsteren

o Breng de wisser vervolgens in 2 ml fysiologische zoutoplossing (géén bacteriologische gel of Amies transport medium gebruiken) en zorg ervoor dat de swab tip ondergedompeld is in de vloeistof om uitdrogen te voorkomen.

o Sluit de swab collectietube goed af om lekkage tijdens transport te vermijden!

B. Serologische onderzoek

o Neem gestold bloed op een buisje om in het bekomen serum antistoffen te laten opsporen. Doe dit op het moment van de klachten en 3 weken later.

Wat doe ik met een gestorven dier met respiratoire klachten?

o Collecteer de longen van de kat en knip ter hoogte van de tracheabifurcatie de bronchi open tot diep in de longen. Volg hierbij de bronchiaalboom. Collecteer vervolgens de mucus met een droge wisser door deze over de wand van de bronchi en over het ganse verloop van de bronchi te wrijven.

o Breng de wisser vervolgens in 2 ml fysiologische zoutoplossing (géén bacteriologische gel of Amies transport medium gebruiken) en zorg ervoor dat de swab tip ondergedompeld is in de vloeistof om uitdrogen te voorkomen.

o Opgelet, stuur GEEN dode katten door naar het Laboratorium Virologie voor autopsie.

Wat doe ik met een levend/gestorven dier met spijsverteringsklachten?

A. Virologisch onderzoek (levend/gestorven dier)

o Gebruik één droge wisser om een rectale staalname uit te voeren en zo mest te collecteren.

o Breng de wisser vervolgens in 2 ml fysiologische (géén bacteriologische gel of Amies transport medium gebruiken) en zorg ervoor dat de swab tip ondergedompeld is in de vloeistof om uitdrogen te voorkomen.

o Indien serum voorhanden is kan u dit meesturen.

B. Serologische onderzoek (levend dier)

o Neem gestold bloed op een buisje om in het bekomen serum antistoffen te laten opsporen. Doe dit op het moment van de klachten en 3 weken later. 

Welke anamnese gegevens bijvoegen? Vul deze gegevens in en voeg dit bij de te verzenden stalen. Stalen zonder deze anamnesegegevens worden niet geanalyseerd. We vragen slechts een minimale hoeveelheid informatie.  Formulier

Hoe en naar waar verzenden?

• Materiaal voor onderzoek wordt aangemeld via een email aan sebastiaan.theuns@ugent.be

• Het gecollecteerde materiaal dient binnen de 24 uur gekoeld (koelpack/4°C) bezorgd worden aan het Laboratorium voor Virologie.

Adres:

Prof. Dr. Hans Nauwynck

Laboratorium voor Virologie Faculteit Diergeneeskunde

Universiteit Gent Hoogbouw, ingang 24, 2de verdieping

Salisburylaan 133

9820 Merelbeke

 België

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant