Vogelgriep: aanpassing van de voorwaarden omtrent verzamelingen

De maatregelen omtrent verzamelingen zijn aangepast.

De bedoeling van de aanpassing is om het pluimvee – de risicodieren dus wat betreft vogelgriep – van professionelen en hobbyhouders gescheiden te houden.
Voortaan zijn er 3 categorieën van verzamelingen:

- openbare markten: enkel voor professionele verkopers; occasionele verkoop door hobbyhouders blijft verboden;

- andere verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, wedstrijden, beurzen, …):

  • met pluimvee, inbegrepen watervogels: enkel voor hobbyhouders, aanwezigheid van professionele verkopers niet toegelaten;
  • met uitsluitend andere vogels dan pluimvee: zowel hobbyhouders als professionele verkopers toegelaten.

De randvoorwaarden voor verzamelingen zijn verder dezelfde gebleven.

De website is in die zin aangepast. Jullie vinden in bijlage ook het betrokken document.

 

We brengen hier eveneens onder de aandacht dat het H5N8-virus in de afgelopen weken opnieuw is aangetroffen in de EU, nl. in Italië waar zowel besmette wilde vogels als besmet pluimvee gevonden werd, als in Duitsland en Zwitserland, waar voorlopig enkel besmette wilde vogels gevonden zijn.

De kans is dus reëel dat we sneller dan vorig jaar opnieuw met de problematiek te maken zullen hebben.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant