Toekenning vervangsinkomen dierenartsen

Vandaag  wordt het wetsvoorstel van Denis DUCARME tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht , hierin voorziet men met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, dus ook de dierenartsen.

 

Persbericht

Coronavirus : de zelfstandige kappers zullen van een vervangingsinkomen genieten, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten

Naar aanleiding van de beslissingen die gisteren werden genomen door de Veiligheidsraad om de verspreiding te bestrijden van het coronavirus, mogen de kappers blijven werken mits zij meerdere voorwaarden in acht nemen. Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME herhaalt dat de hervorming van het overbruggingsrecht, dat donderdag in de Kamer gestemd zal worden, hen zal toelaten te genieten van een vervangingsinkomen, ongeacht of zijn hun activiteit al dan niet voortzetten.

Ter herinnering, het ministerieel besluit dat vandaag goedgekeurd werd naar aanleiding van de beslissingen die gisterenavond werden genomen door de Veiligheidsraad, behoudt het principe dat de kappers open mogen blijven tijdens de week, maar dat zij slechts één klant per keer en op afspraak mogen ontvangen. Deze beslissing van de Veiligheidsraad is een optie, geen verplichting. Het staat de kappers dus vrij hun kapsalon te sluiten of het open te houden mits naleving van de voorwaarden vastgelegd in het voormelde ministerieel besluit.  

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME vestigt bovendien hun aandacht op het feit dat zij kunnen genieten van een vervangingsinkomen, ongeacht of zij beslissen hun kapsalon open te houden of te sluiten.

Het overbruggingsrecht stelt zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken in staat te genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € bij gezinslast) en van het behoud van rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat morgen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, voorziet met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers.

De sociale verzekeringsfondsen hebben al de instructie ontvangen om de aanvragen te registreren.

Bovendien kunnen de zelfstandige kappers ook een aanvraag tot vrijstelling van of betalingsfaciliteiten voor de betaling van hun sociale bijdragen indienen door zich rechtstreeks te wenden tot hun sociaal verzekeringsfonds. Op vraag van minister DUCARME werd het formulier om te genieten van deze voordelen vereenvoudigd.

Minister D. Ducarme - 18 maart 2020

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant