Bijkomende maatregelen ivm COVID-19 betreffende de certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer

Bijkomende maatregelen ivm COVID-19 betreffende de certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer

 

Om de gezondheid van de certificerende dierenartsen en de operatoren te beschermen tijdens de certificering van levende dieren en gelijkgestelde producten met behoud van de certificeringsactiviteiten die de intracommunautaire handel in deze goederen mogelijk maken,  werd het volgende beslist:

-          Certificerende dierenartsen moeten het huis/kantoor van de operator niet meer betreden om het certificaat ter plaatse af te leveren in TRACES.

-          De certificerende dierenarts kan de certificaten thuis afwerken en valideren in TRACES

-          Per uitzonderingsmaatregel zal in deze Coronacrisistijd de extra kost die voorzien was in de Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren bij het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ( http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/_documents/2011-04-13_OmzendbriefTRACES_newlinks.pdf)  tijdelijk niet van toepassing zijn mits de operator deel 1 zelf invult. Het vervallen van de extra kost is dus enkel mogelijk als de reden de social distancing is zoals beschreven onder het eerste punt.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant