Tijdelijk deeltijdse (25%) gastprofessor dierenarts M/V

Praktijk: Katholieke Hogeschool VIVES | campus Roeselare
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:
Toegevoegd op: 28/10/2017
Adres:
Omschrijving
Bedrijf
VIVES is een hogeschool waar een gemotiveerd team van 1250 personeelsleden dagelijks werkt aan de toekomst van meer dan 12.000 studenten. De hoofdopdracht van de hogeschool is het verstrekken van onderwijs, maar daarnaast is er ook een uitgebreid team van onderzoekers, administratieve en logistieke medewerkers aan de slag in VIVES. Als pionier van afstandsonderwijs in het Vlaamse landschap heeft de hogeschool haar reputatie als innovatie instelling niet gestolen.

Meer info op www.vives.be

Functiebeschrijving
Didactisch verzorgen en doceren van een aantal vakken zoals anatomie, practicum dissecties, wondverzorging (theorie en practicum), dierenartsassistentietechnieken (theorie en practicum);
Helpen bij verdere uitbouw van de richting dierenzorg;
Practica-, eindwerk- en stagebegeleiding;
Contacten leggen met het werkveld - netwerking.
Profiel
Je bent in het bezit van een diploma Master in de Diergeneeskunde;
Bereid zijn om mee te werken aan curriculumontwikkeling binnen de opleiding agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg;
Je hebt affiniteit met verschillende dier-gerelateerde sectoren, relevante ervaring binnen de sector is een pluspunt;
Je werkt vlot met gangbare informaticaprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint, Acces);
Je beschikt over een wagen en rijbewijs.

Functiespecifieke compententies

Je plant, organiseert en werkt wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd;
Je draagt visie/beleid uit en vertaalt die in een strategie;
Je inspireert en kijkt vooruit op ontwikkelingen in de maatschappij;
Je geeft op een gemotiveerde manier betekenis aan kennisinhoud;
Je kiest geschikt didactisch materiaal , afgestemd op de doelgroep;
Je hanteert didactisch materiaal, afgestemd op de doelgroep;
Je hanteert relevante en activerende werkvormen evenals transparante en relevante toetsvormen;
Je hebt inlevingsvermogen, kan goed samenwerken in een team;
Je stelt je contactvaardig op, communiceert schriftelijk en mondeling;
Je netwerkt en onderhoudt relaties;
Je motiveert, enthousiasmeert, ondersteunt en begeleidt;
Je bezit vakdeskundigheid en werkt mediawijs;
Je actualiseert, brengt expertise en inhoud aan bij studenten;
Je valoriseert kennis intern en extern en selecteert relevante leerinhouden, afgestemd op de doelgroep;
Je toont creativiteit, denk kritisch en handelt deontologisch correct;
Je gaat actief op zoek naar leerkansen voor eigen professionalisering.
Wij bieden
Aanstelling en verloning

Periode van aanstelling :
Van 11 december 2017 tot en met 31 augustus 2018. Het betreft een interim wegens zwangerschapsverlof.

Plaats tewerkstelling : Roeselare

Kandideren kan tot en met 12 november 2017.

Salarisschaal barema 502 voor lector van het departement Onderwijs.
Je vindt meer informatie over dit barema op volgende site www.ond.vlaanderen.be/wedde (verdere informatie over het statuut en de verloning wordt verstrekt bij een eventueel sollicitatiegesprek).
Er kan maximum 10 jaar anciënniteit meegenomen worden.

Contact
Inhoudelijk:
de heer Jan Vandekerckhove, studiegebieddirecteur biotechniek & paramedische beroepen
via email jan.vandekerckhove@vives.be

Administratief:
mevrouw Sophie Delodder, medewerker personeelsdienst,
op het nummer +32 56 26 41 60 of sophie.delodder@vives.be

http://vives.hr-technologies.com/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=292&l=DUTCH
Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant