Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO)

Praktijk: FAVV
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:
Toegevoegd op: 04/02/2020
Adres:
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel, Brussels Gewest
Omschrijving
Het FAVV lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO). Wij ontvangen graag uw kandidatuur met zeer veel interesse!

Wij zijn momenteel op zoek naar zelfstandige dierenartsen die taken willen uitvoeren voor één of meerdere van onderstaande lastenboeken:
• II: Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild
• III: Keuring en controle in vismijnen of visafslagen
• IV: Controle in een grenscontrolepost
• V: Controle bij een scheepsbevoorrader of een douane-entrepot
• VI: Certificering en andere specifieke opdrachten
• VII: Certificering en controle in een uitsnijderij, vleeswarenfabriek, koelhuis, visverwerkend bedrijf, alle andere door het FAVV erkende inrichtingen

Er zijn opdrachten beschikbaar in alle Lokale controle-eenheden!

Solliciteren kan door het gestandaardiseerd kandidatuurformulier in te dienen per aangetekend schrijven, uiterlijk op 31/03/2020 naar de Nationale Implementatie en Coördinatie Eenheid (NICE) van DG Controle (Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL). U vindt het
formulier op de website van het FAVV: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierenartsen/.

Indien uw kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, wordt u door een evaluatiecommissie uitgenodigd voor een gesprek waarin uw geschiktheid, ervaring en beschikbaarheid zal beoordeeld worden.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie terugvinden op de website van het FAVV of kunnen contact opnemen met de Lokale controle-eenheid via http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/.
Bijlage
pdf
Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant